Karolína Řípová, Ph.D.

 ředitelka a jednatelka společnosti

Mgr. Karolína Řípová, Ph.D. je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, kde získala magisterský titul oboru Molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě a návazně pak doktorský titul na Fakultě sociálních věd, kde se zaměřila na problematiku výzkumných a inovačních politik. Přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů se profesionálně zabývá déle než deset let. V rámci tohoto období získala zkušenosti jak v mezinárodních výzkumných organizacích v zahraničí (v letech 2004 - 2006 působila jako projektová manažerka v rámci Bruselské kanceláře Helmholtzovy asociace německých výzkumných center), tak při podpoře přípravy projektových žádostí do 7. rámcového programu, do operačních programů Strukturálních fondů a Finančního mechanismu EHP (Evropského hospodářského prostoru) a Norska.