Mgr. Klára Hlaváčková

konzultantka mezinárodních projektů

Klára Hlaváčková vystudovala Institut ekonomických studií na Fakultě sociálních věd UK, obor Evropská ekonomická integrace se zaměřením na fungování vnitřního trhu a oblast strukturálních politik. Evropským politikám se věnuje od roku 2002. Přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů se zabývá od roku 2012. Praxi získala působením v neziskové sféře, kde se podílela na přípravě a úspěšné realizaci projektů podpořených ze Strukturálních fondů či Finančního mechanismu EHP a Norska a jako konzultantka projektů zaměřených na podporu podnikatelů. Ve společnosti GRANT Garant působí jako konzultantka mezinárodních projektů financovaných z evropských finančních mechanismů a zabývá se především přípravou projektových žádostí.