Karolína Řípová, Ph.D.

 ředitelka a jednatelka společnosti

Mgr. Karolína Řípová, Ph.D. je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, kde získala magisterský titul oboru Molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě a návazně pak doktorský titul na Fakultě sociálních věd, kde se zaměřila na problematiku výzkumných a inovačních politik. Přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů se profesionálně zabývá déle než deset let. V rámci tohoto období získala zkušenosti jak v mezinárodních výzkumných organizacích v zahraničí (v letech 2004 - 2006 působila jako projektová manažerka v rámci Bruselské kanceláře Helmholtzovy asociace německých výzkumných center), tak při podpoře přípravy projektových žádostí do 7. rámcového programu, do operačních programů Strukturálních fondů a Finančního mechanismu EHP (Evropského hospodářského prostoru) a Norska.

Mgr. Markéta Coufalová

konzultantka mezinárodních projektů

Markéta Coufalová vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor Evropská studia, obor zaměřující se na fungování Evropské unie, jejích institucí a jednotlivých politik. Během studia absolvovala studijní pobyt na School of Management na University of Bath ve Velké Británii a roční stáž ve Francii v neziskové organizaci ALDESS (Agence Locale de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire) zabývající se místním rozvojem. V rámci společnosti se zabývá přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů financovaných z různých operačních programů Strukturálních fondů a Finančního mechanismu EHP a Norska a evropských projektů.

Mgr. Klára Hlaváčková

konzultantka mezinárodních projektů

Klára Hlaváčková vystudovala Institut ekonomických studií na Fakultě sociálních věd UK, obor Evropská ekonomická integrace se zaměřením na fungování vnitřního trhu a oblast strukturálních politik. Evropským politikám se věnuje od roku 2002. Přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů se zabývá od roku 2012. Praxi získala působením v neziskové sféře, kde se podílela na přípravě a úspěšné realizaci projektů podpořených ze Strukturálních fondů či Finančního mechanismu EHP a Norska a jako konzultantka projektů zaměřených na podporu podnikatelů. Ve společnosti GRANT Garant působí jako konzultantka mezinárodních projektů financovaných z evropských finančních mechanismů a zabývá se především přípravou projektových žádostí.

Amy Hetletvedt

konzultantka mezinárodních projektů

Amy Hetletvedt vystudovala v USA architekturu. Ve své práci se zaměřovala na ochranu kulturního dědictví, komunitní architekturu a plánování i na globální praktické otázky. V rámci svého odborného i dobrovolného působení pracovala mimo jiné jako jako komisařka pro historický obvod Detroitu a jako editorka pro nizozemskou platformu Architecture in Development. Podílela se také na vzdělávacích architektonických projektech na třech různých světadílech. Její globální pohled, zkušenosti s plánováním a psaním projektů i grafické dovednosti jsou pro Grant Garant velmi užitečné. V naší společnosti působí jako konzultantka pro mezinárodní projekty a podílí se i na přípravě projektových návrhů.

Ing. Jitka Jandáková

 konzultantka mezinárodních projektů

Jitka Jandáková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví, obor účetnictví a finanční řízení podniku. Zkušenosti s finančním řízením projektů financovaných z Evropských fondů získala během své práce ekonoma v neziskových organizacích, působících v oblasti sociálních služeb a rodinné politiky. V rámci individuálních projektů OPLZZ působila jako finanční manažerka ve státní správě.
Je spoluautorkou řady projektů financovaných z různých operačních programů Evropského sociálního fondu, které byly úspěšně realizovány v oblasti rozvoje sociálních služeb, zaměstnanosti, rodinné politiky a vzdělávání. 
Finančním řízením a administrací projektů financovaných z Evropských fondů se zabývá již od roku 2007 a zpracováním projektových záměrů a žádostí od roku 2009. Ve společnosti GRANT Garant s.r.o. působí jako finanční manažerka projektů financovaných z evropských finančních mechanizmů.

Mgr. Jarmila Přibylová

týmová a projektová asistentka

Jarmila Přibylová je absolventkou Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor Ruská a východoevropská studia. Před studiem i po něm pracovala na několika asistentských pozicích ve státní i soukromé sféře. Po absolvování VŠ působila v neziskové sféře, kde se věnovala administraci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, zaměřeného na rozvoj sociálního podnikání v ČR a začleňování sociálně vyloučených osob na trh práce. Ve společnosti GRANT Garant s.r.o. se věnuje administrativě a projektové podpoře konzultantů.

 

 

    

 

 

.